tłumaczenia hiszpański przysięgły
Nazywam się Anna Poławska 
i jestem profesjonalną tłumaczką języka hiszpańskiego 
z bogatym doświadczeniem zawodowym. 

Od kilkunastu lat zajmuję się przekładem, stale poszerzam swoją wiedzę i grono zadowolonych klientów. 

Dziś mogę z dumą powiedzieć, że znam się na tym co robię. 

Specjalizuję się w tłumaczeniu pisemnym tekstów z wielu dziedzin. 

Każda z nich wymaga wiedzy i znajomości odpowiedniej terminologii i stylu, 

a każdy tekst – starannego i odpowiedzialnego podejścia.

 

Od kilku lat współpracuję też z firmami technologicznymi.

 

Zajmuję się tworzeniem, analizą i weryfikacją zasobów językowych w projektach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i przetwarzaniem języka naturalnego na jej potrzeby. 

 

Pracuję w językach hiszpańskim i angielskim.

POROZMAWIAJMY

O TWOIM PROJEKCIE

Profesjonalny wizerunek firmy, skuteczna komunikacja z zagranicznym partnerem, 

sprawne załatwienie formalności w urzędzie lub banku – w osiągnięciu tych

i innych celów pomoże Ci najwyższej jakości tłumaczenie. 

 

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z moimi usługami i ofertą.

Wszelkie udostępnione mi dane osobowe, informacje i dokumenty przechowuję i przetwarzam w sposób w pełni bezpieczny i poufny. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

 

  • Wstępna analiza i wycena zlecenia jest bezpłatna i niezobowiązująca; pracę rozpoczynam po uzgodnieniu terminu, stawki, warunków płatności i otrzymaniu od Klienta pisemnego potwierdzenia zlecenia.

 

  • Każde zlecenie wyceniam indywidualnie, w zależności od oczekiwanego terminu realizacji, stopnia trudności tekstu i formy dokumentu.

 

  • W tłumaczeniu zwykłym jedna strona rozliczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami.

 

  • Wszystkie teksty, dokumenty, dane i informacje powierzane mi przez Klientów traktuję jako poufne.

 

  • Prowadzę własną działalność gospodarczą i wystawiam faktury bez VAT. Przyjmuję płatności w PLN i EUR, gotówką lub przelewem.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE) 

 

  • Jedna strona rozliczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego, zawierającego niezbędne w tłumaczeniu poświadczonym opisy wszystkich widocznych elementów dokumentu, takich jak logotypy, podpisy, pieczęcie, a także formułę poświadczającą, dane liczbowe w tabelach, itp.

 

  • Ostateczne rozliczenie następuje po wykonaniu pracy, na podstawie statystyki wyrazów w edytorze tekstu. Każda strona rozpoczęta liczona jest jako cała.

 

  • Wstępną wersję tłumaczenia mogę przygotować na podstawie skanu, zdjęcia lub kserokopii dokumentu, jednak przed otrzymaniem tłumaczenia należy okazać oryginał dokumentu do wglądu. W przypadku, gdy zleceniodawca dysponuje jedynie skanem dokumentu lub w przypadku dokumentu wygenerowanego elektronicznie, jego wydruk dołącza się do tłumaczenia.

Anna Poławska

tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

TP/38/14

 

+48 502 322 106

 

biuro@annapolawska.pl

 

 

 

Jestem absolwentką iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Studiowałam też na Uniwersytecie w Burgos (Hiszpania).

Stale uczę się i doskonalę swoje umiejętności. Biorę udział w szkoleniach i konferencjach branżowych.
Anna Poławska
tłumacz przysięgły
języka hiszpańskiego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANNA POŁAWSKA, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Widawska 3 m. 21, 01-494 Warszawa, e-mail: biuro@annapolawska.pl 

Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do  repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie numeru dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Pani/Pana identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia, w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej.

Podanie imienia, nazwiska i adresu e mail lub numeru telefonu do kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu sporządzenia wyceny, zawarcia i realizacji umowy o wykonanie tłumaczenia, w celu przedstawienia zakresu wykonywanych przeze mnie usług, opisu doświadczenia, referencji i obowiązujących stawek wynagrodzenia oraz warunków współpracy, a także w celu odzyskania należności z tytułu wykonanych usług. Te dane zostaną usunięte niezwłocznie po odbiorze wykonanego tłumaczenia / zlecenia oraz otrzymaniu przeze mnie wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani / Pana, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci dokumentów źródłowych oraz ich kopii i tłumaczeń) przechowywane przez okres dwóch lat od dnia odbioru tłumaczenia. Dane osobowe przetwarzane są również w celu wystawienia faktury za wykonaną pracę (w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko). W związku z powyższym celem, dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych (obecnie 5 lat). 

 

Ma Pani / Pan prawo żądania od administratora: 

• dostępu do dotyczących Pani / Pana danych,

• dostarczenia Pani / Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

• prostowania tych danych,

• przenoszenia danych,

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pani / Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. 

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Wszelkie pytania, wnioski i roszczenia związane z danymi osobowymi należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@annapolawska.pl

ZAMKNIJ

© Copyright 2020 Anna Poławska